Over

De ganzenrijders Stabroek

De Koninklijke Ganzenrijders Stabroek is een folkloristische maatschappij, die is heropgericht in 1924. Het gansrijden brengt jong en oud bij elkaar. Mensen die onze contreien hebben verlaten komen naar het gansrijden, vooral om hun dorpsgenoten terug te zien. Jonge gansrijders kunnen zich meten aan de ouderen en omgekeerd. De winnaar wordt even grandioos gevierd.

Foto's, gedenkplaten, boeken, tijdschriften en vertellingen van ouders naar hun kinderen houden deze folklore in de geschiedenis. Er bestaat al veel lectuur over, dankzij onze voorgangers is dit mogelijk gemaakt. Onze samenleving heeft nog steeds de nood aan communicatie door mondelinge overdracht. De moderne tijd heeft daar de laatste jaren een grote verandering in gebracht. Het nieuws zien we dezelfde dag al op de beeldbuis. Wij, gansrijders staan daarom ook niet stil en ik ben trots op onze jeugd die deze moderne communicatie in het gansrijden willen doorvoeren.

Dankzij deze moderne middelen zullen we onze vereniging op de voet kunnen volgen. Toch kunnen deze moderne middelen het sociale contact tussen de mensen niet vervangen, maar het geeft wel een degelijke steun om elkaar te herinneren aan een activiteit. Alle gebruikers van deze moderne middelen kunnen zo volgen waar en wanneer er gansrijden of keizerschap plaats heeft. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zal genieten van deze moderne informatie. Ik wens de websitebeheerders veel succes met hun initiatief en vertrouw erop dat ze hun boeiende site steeds up-to-date zullen houden.

Frans De Schutter - erevoorzitter

logo